dimanche 3 décembre 2006

REDD WISS

redd wiss
neger
wiss isch scheen
wiss isch nowel
wiss isch g'scheit
wiss isch franzeesch
franzesch isch wiss
wiss un chic
elsässer
elsässisch gegãje
nitt
zëll isch brimitiv
vülgër
pfui !
drum redd wiss
neger

illneger brischneger moderneger
drum redd wiss
wiss wie 's Bãris
un dunk dini negersproch
in formol
un schenk sie im Müseum
drum redd wiss
neger
dãss de wiss wursch
endli
wiss un g'scheit
wiss un chic
wiss wie 's Bãris

André Weckmann,
Schang d'sunn schint schun lang

Aucun commentaire: