dimanche 3 décembre 2006

Unser Vatter, wia mir d'r schnawel g'wachsa esch


Unser Vàtter wo im Himmel esch
Heilig sei dinner Nàmme
Din Reich soll kumme
Dinner Wille soll gescheh'n
Wie im Himmel uf de Ard
unser dàglich Brot gib uns hit
un vergib uns unseri Schulde
wie mir au denne vergebe wo uns schuldig sinn
un loss uns nitt in Versuchung kumme
àwwer màch uns frei von àllem wàs schlecht isch. Amen.

Aucun commentaire: